Ceník

Cena překladů již od 220,- Kč/NS (normostrana)

1 normostrana odpovídá 30 řádkům po 60 znacích (včetně mezer) – tzn. celkem 1.800 znaků.

Překlad některých typů a forem textů je časově náročnější, a proto je účtována vyšší sazba. To se týká například tabulek, prezentací PowerPoint, vysoce odborných textů s nutností rešerší, apod.

Cena za normostranu je vždy dojednána předem.

U spěšných překladů je obvykle účtován příplatek ve výši 25 %.

Poskytuji objemové slevy a slevy pro stálé zákazníky.

Cena korektur a resumé dle dohody.

Platební podmínky

Po odevzdání překladu Vám vystavím fakturu splatnou do 14 dnů.
U rozsáhlých zakázek je cena účtována postupně v souladu s již přeloženým textem.

Copyright © Martina Loskotová preklady-nemciny.cz | uebersetzungen-tschechisch.net | německo-české a česko-německé překlady |