Služby

Překlady

Nabízím profesionální překlady z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny především v těchto oborech:

 

Ekonomie

 • mezinárodní obchod
 • bankovnictví
 • finance
 • účetnictví
 • řízení jakosti
 • marketing

 

Právo

 • smlouvy
 • zákony
 • všeobecné obchodní podmínky
 • žaloby
 • dědická řízení
 • listiny

 

Média
Reklama
Cestovní ruch
Hotelnictví
Potravinářský průmysl
Gastronomie
Textilní průmysl
Zemědělství
Energetika
Stavebnictví
Doprava
Životní prostředí
Kultura
Historie
Literatura
Volný čas

 

Korektury

Je vždy velmi nepříjemné, pokud člověk v publikovaném textu objeví chybu, která již nemůže být opravena. Proto se u textů určených ke zveřejnění doporučuje provést pravopisnou, gramatickou a stylistickou korekturu. Nabízím korektury českých textů a ve spolupráci s německými rodilými mluvčími také textů německých.

 

Resumé

V některých případech potřebujete porozumět textu, aniž byste pořizovali jeho kompletní překlad. Proto nabízím možnost zprostředkovat obsah cizojazyčného textu ve formě resumé.

Kromě toho si můžete nechat vtvořit resumé v jazyce originálu, a tak se rychle a jednoduše dostat k jádru věci. Resumé je logicky a jasně uspořádáno a většinou nepřesáhne délku jedné třetiny výchozího textu.

Copyright © Martina Loskotová preklady-nemciny.cz | uebersetzungen-tschechisch.net | německo-české a česko-německé překlady |