Zachování firemní terminologie

Mnoho pojmů může být přeloženo různým způsobem, přičemž je každý ze zvolených překladů více méně správný.

Pro profesionální prezentaci Vaší firmy je velmi důležité, aby byla zachována jednotná firemní terminologie.

V případě dlouhodobější spolupráce je samozřejmostí vytvoření slovníčku firemní terminologie, který je používán u všech následujících překladů.Na začátku spolupráce je také možné dodat Vaše dřívější překlady, abych tak mohla navázat na Vaši již zavedenou firemní terminologii.

Copyright © Martina Loskotová preklady-nemciny.cz | uebersetzungen-tschechisch.net | německo-české a česko-německé překlady |